Sprawy cywilne

Poza obszarem głównej specjalności prowadzę szeroki zakres spraw cywilnych i administracyjnych, zarówno na etapie postępowania polubownego/mediacyjnego, jak i w postępowaniu sądowym. Prowadzę obsługę prawną prywatnych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego jak i instytucji kultury.

Szczególną uwagę w obszarze go prawa cywilnego skupiam na prawie transportowym, prawie podatkowym w tym przede wszystkim w postępowaniach odnośnie zwrotu podatku i tematyki oskarżeń podatników o udział w Karuzeli podatkowej, po stronie przedsiębiorców. Ważną dziedziną mojej pracy jest również tematyka nieruchomości.

Od początku 2017 r. moja Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach współpracy z adwokatami i radcą prawnym, tworząc zespół współpracujących ze sobą Kancelarii, co umożliwia naszym klientom . Szczegółowe informacje pod adresem strony internetowej: gknkancelaria.pl.